Mikuláš s čerty a andělem

se po roce vrací, aby shrnuli dobré skutky a hříchy dětí a rozhodli, koho si čerti do pekla odnesou a kdo si odměnu a pochvalu zaslouží.

Tímto Vás zveme na Mikulášské setkání, v pondělí 5. 12. 2022, v 18:30 hodin. 


Potvrzení účasti 

Prosíme o potřebné informace pro Mikuláše. Pokud máte ratolestí více, prosíme vyplnit pro každou zvlášť.

Kontakty

Hostitelka Jíťa
+420 606 704 900

Čertice Zuzka
+420 725 293 547

Místo konání:
Oblouková 544, Stará Huť